اموزش درست کردن اسپینر کاغذی فرفره چرخان

Spinner

ساخت این اسپینرهای چرخشی برای بچه ها واقعا سرگرم کننده و جالب هست وسایل زیادی هم لازم ندارد و مقوا و چسب چوب و …در اکثر خانه هایافت می شود

اموزش درست کردن فرفره کاغذی اموزش درست کردن اسپینر اموزش درست کردن اسباب بازی کودکانه colorful kids crafts DIY Paper Spinner اموزش درست کردن اسپینر کاغذی فرفره چرخان

 

اموزش درست کردن فرفره کاغذی اموزش درست کردن اسپینر اموزش درست کردن اسباب بازی کودکانه colorful kids crafts DIY Paper Spinner اموزش درست کردن اسپینر کاغذی فرفره چرخان

 

در اولین مرحله روی مقوا دایره هایی با این اندازه بکشید.می توانید دایره هایی که من کشیدم را پرینت بگیرید

اموزش درست کردن فرفره کاغذی اموزش درست کردن اسپینر اموزش درست کردن اسباب بازی کودکانه colorful kids crafts DIY Paper Spinner اموزش درست کردن اسپینر کاغذی فرفره چرخان

داخل دایره ها را با ماژیک و رنگ های شاد رنگ امیزی کنید

اموزش درست کردن فرفره کاغذی اموزش درست کردن اسپینر اموزش درست کردن اسباب بازی کودکانه colorful kids crafts DIY Paper Spinner اموزش درست کردن اسپینر کاغذی فرفره چرخان

سپس دایره های رنگین و مقوایی شکل را جدا کنید

اموزش درست کردن فرفره کاغذی اموزش درست کردن اسپینر اموزش درست کردن اسباب بازی کودکانه colorful kids crafts DIY Paper Spinner اموزش درست کردن اسپینر کاغذی فرفره چرخان

یا اینکه طرح را روی صفحه سفید ساده بکشید و سپس با چسب چوب به مقوا بچسبانید

اموزش درست کردن فرفره کاغذی اموزش درست کردن اسپینر اموزش درست کردن اسباب بازی کودکانه colorful kids crafts DIY Paper Spinner اموزش درست کردن اسپینر کاغذی فرفره چرخان

دو تا سوراخ در مرکز دایره ایجاد کنید

اموزش درست کردن فرفره کاغذی اموزش درست کردن اسپینر اموزش درست کردن اسباب بازی کودکانه colorful kids crafts DIY Paper Spinner اموزش درست کردن اسپینر کاغذی فرفره چرخان

در اخر یک بند در حدود ۶۰ سانت از میان سوراخ ها عبور دهید و انتهای آن را گره بزنید

اموزش درست کردن فرفره کاغذی اموزش درست کردن اسپینر اموزش درست کردن اسباب بازی کودکانه colorful kids crafts DIY Paper Spinner اموزش درست کردن اسپینر کاغذی فرفره چرخان

حالا بند را بکشید و متوقف کنید و دوباره بکشید و متوقف کنید اگر این کار را درست انجام دهید خواهید دید اسپینر به درستی می چرخد

اموزش درست کردن فرفره کاغذی اموزش درست کردن اسپینر اموزش درست کردن اسباب بازی کودکانه colorful kids crafts DIY Paper Spinner اموزش درست کردن اسپینر کاغذی فرفره چرخان