اموزش درست کردن اسپینر کاغذی اسپینر چرخان در منزل

اموزش درست کردن اسپینر کاغذی فرفره چرخان Spinner ساخت این اسپینرهای چرخشی برای بچه ها واقعا سرگرم کننده و جالب هست وسایل زیادی هم لازم ندارد و مقوا و چسب چوب و …در اکثر خانه هایافت می شود     در اولین مرحله روی مقوا دایره هایی با این اندازه...