ایا رابطه مقعدی باعث بزرگی سینه و باسن می شود؟

ایا رابطه مقعدی باعث بزرگی سینه و باسن می شود؟  نزدیکی از پشت چگونه باعث بزرگ شدن باسن زن میشود نزدیکی از پشت بدون درد،نزدیکی از پشت با همسر،نزدیکی از پشت چه حکمی دارد متاسفانه  بعلت فقدان آموزشهای لازم در زمینه مسائل جنسی و زناشوئی ، هر فردی بر اساس...